breck logo

Kampanie

Pierwsza kampania, którą zrobiliśmy dla marki klocków hamulcowych BRECK powstała w 2017 r. I opierała się na 6 różnych billboardów sponsorskich. Każdy billboard odpowiadał innej sytuacji zagrożenie w ruchu. Kampania była prowadzona przez7 miesięcy, stąd zróżnicowanie komunikatów przy zachowaniu spójnej formy.

Celem był przede wszystkim wzrost świadomości marki tak, by przygotować rynek na komunikację jakościową. Komunikat jakościowy, przy niskiej świadomości marki, byłaby po prostu niewiarygodny. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie do świata marki BRECK wyjątkowego autorytetu - najbardziej znanego polskiego kierowcy rajdowego - Krzysztofa Hołowczyca.

W połowie 2017 zaczęliśmy produkcję spotu – powstały 3 warianty długości:45’, 30’ i 8”. Głównym komunikatem jest tutaj już jakość. Wiedząc, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze marki klocków, jest rekomendacja mechanika, musieliśmy skierować nasza komunikację zarówno do klientów finalnych, jak i do profesjonalistów – mechaników i właścicieli warsztatów. Dlatego w spocie, oprócz Hołka grają jego autentyczni mechanicy, należący do jego zespołu. Także w pierwszych słowach wypowiadanych w spocie, Hołowczyc odwołuje się do profesjonalizmu swoich mechaników. Natomiast hasło mówi o bezpieczeństwie.

Digital

W ostatnim roku komunikacja opierała się o formy digitalowe umieszczonew mediach branżowych. Została zorganizowana także promocja, w której główna nagrodą był, oczywiście samochód. Na tym etapie chodziło o potwierdzenie komunikatu jakościowego. Jednocześnie uznaliśmy, że nadszedł czas, by podkreślić polskość naszej marki. W ten sposób w ciągu 3 lat wykorzystaliśmy cały miks mediowy, od billboardów sponsorskich począwszy, przez mądrą kampanię ATL, a kończąc na precyzyjnie stargetowanym digitalu.

Celebryta

W polskiej reklamie dość często spotykamy się z wykorzystywaniem celebrytów wyłącznie po to, aby nadać rozgłos produktowi czy marce. Nikt przecież nie uwierzyw to, że znana osoba, bierze kredyt konsumpcyjny na 5 tys. PLN w banku. W naszym przypadku jest inaczej. Hołek jest nie tylko popularnym polskim sportowcem. Jest przede wszystkim doskonałym kierowcą, o którym wiemy, że jeździ szybko. Żeby szybka jazda była bezpieczna, hamulce w samochodzie muszą działać perfekcyjnie. Komu wiec bardziej zaufalibyśmy wybierając klocki hamulcowe, niż kierowcy rajdowemu, który musi znać się na rzeczy i używać najlepszych elementów, bo od tego zależy nie tylko jego sportowy sukces, ale przede wszystkim jego własne zdrowiei życie.

Znajomość marki

Pomiędzy 2015 rokiem (poprzednie badanie) a 2018 rokiem marka BRECK, spośród wszystkich analizowanych firm, odnotowała największe wzrosty znajomości spontanicznej.

W 2015 w rankingu znajomości spontanicznej wśród mechaników zajmowała 7 lokatę (20,0%), zaś pod względem wskaźnika znajomości wspomaganej - 9 (43,6%). 3 lata później - znajomość spontaniczna wśród mechaników wynosi 37,7% (wzrost o 17,7%), co daje 4 miejsce, a znajomość wspomagana - 68,4%, (wzrost o 24,8%) - miejsce 5.

Jeśli chodzi o znajomość marki wśród klientów finalnych, to kampania przekroczyła wszelkie, nawet najbardziej optymistyczne, założenia. Świadomość spontaniczna marki BRECK wzrosła w tej grupie od zera do poziomu ponad 15 %, zaś wspomagana – do ponad 38%, co stanowi wzrost o 26 punktów procentowych.

Opinia o marce

Umocnienie znajomości marki BRECK przekłada się na wzrost popularności jej produktów w warsztatach. W porównaniu do 2015 roku tylko 2 marki zyskały imponujący przyrost zwolenników – jedną z nich jest właśnie BRECK.

Produkty marki BRECK są montowane w co 5 zakładzie (20,1%). W 2015 roku tylko 1,5% klientów finalnych, którzy deklarowali chęć wyboru klocków hamulcowych przy następnej wymianie najchętniej wybierało markę BRECK. Aktualnie deklarację montażu klocków hamulcowych BRECK złożyło 9,0% ankietowanych klientów finalnych i 13,7% profesjonalistów.

W porównaniu do 2015 roku opinia na temat marki uległa poprawie. Wzmocniło się zwłaszcza przekonanie o „europejskości” produktów, ich wysokiej jakości, komforcie użytkowania i długim okresie eksploatacji/niskim zużyciu.

Podoba się Tobie nasze podejście do tematu? Porozmawiajmy!